Jste zde

    Domů  →  Legislativa


Legislativa

Respektujeme legislativu a normy

Vytvářejte a archivujte dokumenty či data s jistotou dodržení legislativních požadavků a norem definovaných orgány EU. Zajistěte dlouhodobou čitelnost využitím špičkové technologie Callas. Snadno ověřujte podpisové certifikáty od více než 180 CA z celé EU a podepisujte dokumenty nebo data v souladu se specifikací ETSI, která je uvedena jako standard pro elektronické podpisy s ohledem na dlouhodobou ověřitelnost.

důležité informace o legislativě a normách naleznete v dokumentu:
Legislativa a normy

eIDAS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

Více o eIDAs nařízení naleznete zde:
o eIDAS