Jste zdeIntegrace do Vašich systémů

Poskytuje funkce pro konverzi do pdf a pdf/a, podpis eidas dokumentů ve formátech cades/xades/pades/asic s časovým razítkem, ověřování eu autorit a digitální kontinuitu podpisů a pečetí po uplynutí jejich technické lhůty platnosti - pro váš informační systém

Long-Term Docs SDK s aplikačním serverem

Konverze do PDF a PDF/A s postprocesingem

SDK s aplikačním serverem poskytuje rozhraní pro špičkové konverze prakticky z libovolného formátu souboru do PDF a PDF/A. Navíc umožňuje postprocessing např. u skenovaných listin do PDF lze nasadit OCR pro následné fulltextové vyhledávání, vkládat do výstupního PDF 1D a 2D čárové kódy, zpracovávat URL odkazy do autorizovaného výstupu, vkládat metadata o konverzi v XMP podle specifikace Dublin Core a další funkce.

Autorizace a archivní razítka

SDK s aplikačním serverem poskytuje rozhraní pro autorizaci dokumentů či dat a pro zajištění jejich dlouhodobé ověřitelnosti podle EU direktivy a standardů ETSI známých pod PAdES, XAdES, CAdES a ASiC. Autorizovat a registrovat lze dokumenty, doklady, datové zprávy nebo nestrukturovaná data v libovolném formátu. Zajišťuje úkony, jako je připojování elektronických podpisů nebo značek a časových razítek, kontrola platnosti certifikátů uznávaných elektronických podpisů v EU, připojování metadat potřebných pro budoucí ověřování neporušitelnosti obsahu a věrohodnosti původce a jejich zajištění elektronickým časovým razítkem od kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.


Jste větší úřad nebo korporace?

Nasaďte Long-Term Docs SDK s aplikačním serverem bez omezení počtu uživatelů s možností centrálních služeb PDF a PDF/A konverzí, pečetění dokumentů elektronickou značkou s časovým razítkem, ověření platnosti certifikátů vydaných v ČR i EU, zajištění digitální kontinuity elektronického podpisu/pečetě po uplynutí technické lhůty jejich platnosti („archivní časové razítko“, zpřístupnění eIDAS dokumentů pro elektronický podpis s časovým razítkem zaměstnanců (personální využití služeb eIDAS s aplikací Signer)…